'Elke situatie is anders.'

Bij RdH training geen
standaard aanpak, wel resultaat.

RdH werkt ook in 2017 onder meer succesvol voor onderstaande bedrijven / instellingen:

 • Treant - Emmen
 • Onderwijs instellingen, Middelbaar onderwijs en ROC's
 • Cedrah Wonen & Zorgdiensten
 • ApotheekZorg
 • Novellas
 • Gezondheidscentra
 • PreventNed
 • Hogeschool Den Haag
 • Hogeschool Utrecht
 • Huisartsenpraktijken
 • Polderdijk & Partners
 • Zienn - Opvang & Ondersteuning
 • TNO
 • Schoolbegebeleidingsdiensten
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Groningen
 • Bravis Ziekenhuizen
 • Omroep Zeeland
 • VAD
 • UWV Groningen
 • UWV Friesland
 • Alexianen Zorggroep Vlaanderen
 • Tragel Zorg
 • Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist
 • Stichting180