'Verandering bereiken?'

RdH training stelt
de persoon centraal.

Wat is Motivational Interviewing?
Motivational Interviewing is een gespreksstijl om resultaten te boeken in situaties waarin de bereidheid tot verandering niet eenvoudig te bereiken is. Het doel is om vanuit samenwerking intrinsieke motivatie op te bouwen om tot verandering te komen. Vanuit een niet oordelende houding en een aantal principes worden verschillende gesprekstechnieken aangewend om dit te bewerkstelligen.

De effectiviteit van deze gespreksstijl is middels verschillende (inter-)nationale wetenschappelijke onderzoeken bewezen. De stijl is door vrijwel iedereen aan te leren. Uit onderzoek blijkt echter ook dat het aanbieden van alleen training niet voldoende is. RdH Training biedt naast de trainingen dan ook verschillende follow-up acties aan om tot borging te komen.

Motivation Interviewing

Motivational Interviewing of Motiverende Gespreksvoering?
In Nederland worden de Engelse term Motivational Interviewing (MI) en de Nederlandse term Motiverende Gespreksvoering (MGV) naast elkaar gebruikt. Binnen RdH Training hanteren we MI. Dit omdat we als basis internationaal getraind zijn in Motivational Interviewing en omdat we lid zijn van het internationale MINT netwerk voor trainers. Daarnaast gebruiken we extern ook MGV omdat we een Nederlandse onderneming zijn. En uiteindelijk gaat het niet om de naam maar om de effectiviteit van de methode.

MINTned
Begin 2016 waren er in Nederland 35 bij MINT Inc. aangesloten MI trainers actief. Doordat er veel vraag is naar MI deskundigheid - onder andere vanwege de bewezen effectiviteit - wordt de methode door verschillende trainingsbureaus aangeboden. Kijkt u bij interesse vooral of de trainers aangesloten zijn bij het MINTned. 

RdH Training is actief betrokken bij MINTned, de Vereniging van Nederlandstalige trainers in Motiverende Gespreksvoering (www.MINTned.nl), aangesloten bij het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT Inc.) Rob is voorzitter van deze vereniging die tot doel heeft een kenniscentrum te vormen voor onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van Motiverende Gespreksvoering binnen het Nederlandse taalgebied.

Hierbij horen onderwerpen als:

  • kwaliteitsslag aangesloten trainers
  • nieuws en actuele stand van zaken betreffende MI
  • de meest effectieve methoden van training en coaching
  • wetenschappelijke ontwikkelingen

Via deze link kunt u op de internationale website van MINT Inc. zien welke Nederlandstalige trainers bij het netwerk aangesloten zijn.  Bij RdH Training vind u geen standaard aanpak, wel resultaat. Indien u interesse heeft of overweegt meer met deze methode te doen informeren wij u graag over de mogelijkheden binnen Nederland en Vlaanderen.