'Verandering is een kans.'

RdH training
brengt kansen dichterbij.

Verandering stimuleert groei
Zowel in de samenleving als in het bedrijfsleven is verandering inmiddels een constante factor. Desondanks richten veel veranderingstheorieŽn en -trainingen zich sterk op de leidinggevenden die de verandering implementeren. Bij RdH Training richten we ons op de hele organisatie. We schenken vooral ook aandacht aan hen die de veranderingen ondergaan. Onderzoek wijst uit dat veranderingsprocessen meer kans op succes hebben wanneer er draagvlak is op alle niveaus.

Over RdH Training

RdH heeft aandacht voor het individu binnen de organisatie. Elk veranderingsproces levert een hoop vragen op. Mensen willen weten wat het voor hen betekent. Wat wordt er van mij verwacht? Kan ik het wel? Wat zijn de gevolgen voor mij als ik het doe? Wat als ik het niet doe?

Door op een juiste manier naar de antwoorden op deze vragen te zoeken wordt de eventuele angst voor verandering weggenomen. Mensen gaan kansen zien, voor de organisatie en voor zichzelf. Hierdoor ontstaat draagvlak in de organisatie en wordt de weg vrijgemaakt voor de gewenste verandering met medewerkers die verantwoordelijkheid willen nemen.

Maatwerk
Bij RdH gaan we er vanuit dat elke situatie anders is. Daarom kan bij training en advies alleen een maatwerk het gewenste resultaat opleveren. Bij ons dus geen standaard aanpak, wel resultaat.

Maatwerkoplossingen zijn toegesneden op de situatie in de betreffende organisatie met de betreffende mensen. De methode kan wel vergelijkbaar zijn met andere situaties, de daadwerkelijke invulling is dat zelden.Uiteraard kent u uw eigen organisatie en werkzaamheden het beste. Wij ondersteunen u met raad en daad zodat u uiteindelijk zelf de gewenste stappen kunt zetten. Daarbij begeleiden we u op professionele wijze. Het doel is om uw mensen en uw organisatie te laten groeien.

Diensten
RdH Training biedt maatwerk trainingen en advies aan op onderstaande gebieden:

 • Motivational Interviewing (klik voor meer info) 
  • Introductie MI 
  • Basisvaardigheden MI
  • Verdieping MI
  • Coach traject (individueel & groep)
  • Implementatie traject
 • Communicatie 
  • Persoonlijke communicatie
  • Omgaan met wrijving
  • Terug naar de basis
 • Leiderschap
  • Theorie U in organisatie verandering
  • Begeleiden verandertrajecten
  • Authentiek leiderschap
  • Leidinggeven aan verandering
 • Persoonlijke effectiviteit 
  • Timemanagement
  • Conflicthantering
  • Verzuim- en loopbaanbegeleiding
  • Bewust worden van waarden, overtuigingen, kwaliteiten en belemmeringen
 • RdH Training is gecertificeerd om met de TMA Methode aan de slag te gaan.
 • Groepsdynamiek
  • Van het analyseren van groepsprocessen binnen teams tot het werken aan professionele en goed samenwerkende teamsamenstellingen en dus organisaties

Waarden
RdH Training werkt vanuit een positieve instelling en hanteert een aantal richtinggevende waarden.

 • Respect (klik voor meer info) 
  • In alles wat we doen hebben we respect voor de ander. We behandelen iedereen met het respect dat we zelf ook willen ontvangen.
 • Zorg
  • In alles wat we doen hebben we zorg voor de medemens. We behoeden de ander, zijn oplettend, attent, aandachtig en hebben toewijding.
 • Ontwikkelingsgericht
  • Alles wat we doen is erop gericht het beste in de ander naar boven te halen en hem/haar te doen groeien zodat het persoonlijke potentieel volledig tot uiting kan komen.
 • Professionaliteit
  • Wij werken op een professionele manier met elkaar samen, zowel intern als extern; het werk dat we afleveren is perfect tot in het detail en afspraken die we hebben gemaakt komen we na.
 • Positieve gedrevenheid
  • We zijn gedreven in de manier waarop we het werk oppakken. Iedere dag opnieuw halen we het beste uit de dag en zijn we resultaatgericht in alles wat we doen. Met onze gedrevenheid helpen we onze partners hun vooropgestelde doelstellingen te behalen.
 • Enthousiasme & Leergierigheid
  • In alles wat we doen leggen we een grenzeloos enthousiasme dat ook als voorbeeld dient voor anderen. Iedere dag is een moment om iets bij te leren, zowel van je collegaís als van partners. Hiervoor staan we open en we zoeken het op.
 • Humor
  • Humor binnen een ontwikkelingsproces is van onschatbare waarde. Het relativeert, ontwapent, ontspant, verbindt, bevrijdt, doorbreekt, ontgift, ontstrest, verlicht en is nog gratis ook. Humor is goud in de handen van bijvoorbeeld zorgverleners.